Współcześnie prowadzenie przedsiębiorstwem znacznie częściej jest związane z koniecznością zlecenia niektórych zadań innym wykonawcom projektu. Może mieć to związek zarówno z zagadnieniami bieżącymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne budzą strach dla wielu firm. Ponad to nie każda placówka ma na tyle przeszkolonych członków zespołu doradczego, by fachowo taki raport poddać analizie. Dlatego też coraz częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej materii. Cieszące się renomą agencje reklamowe nie tylko traktują każdego zleceniodawcę indywidualnie, ale też każdy strategiczny szkic tworzą od zera. Tak właśnie dzieje się w przypadku sprawozdań rocznych z funkcjonowania konkretnej firmy – zleceniodawcy. Raporty są zazwyczaj tworzone od podstaw, bez gotowych szablonów, z wzięciem pod uwagę charakterystyki konkretnego podmiotu. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa bierze pod uwagę również cel tworzenia takiego raportu, jego zastosowanie praktyczne. Podczas powoływania do istnienia raportu rocznego bardzo istotne są również częste konsultacje z przedstawicielami danego klienta. Indywidualnie wykreowany raport przedstawia treści zarówno liczbowe jak i inne w atrakcyjny, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie analizy otoczenia rynkowego są przy tym przygotowywane przez fachowców z branży marketingu. Oferta firmy, prezentacje produktu lub usługi, prezentacje wizerunkowe . Można więc konstruktywnie zastosować się do nich w dalszych posunięciach firmy, tak w aspekcie materialnym, jak i planów ogólnych.